Upravit stránku

Školní jídelna Základní školy Pardubice-Spořilov získala prestižní certifikát Zdravá školní jídelna.

Jsme 28. školou v České republice a první v Pardubicích a v Pardubickém kraji, která splnila 10 základních kritérií kvality školního stravování.

Škoní jídelna pyšnící se tímto certifikátem například vaří z kvalitních a čerstvých surovin, vyhýbá se polotovarům a dochucovadlům, nepřehání to s kořením a solí, učí děti stravovat se zdravě a lépe se stará také o jejich pitný režim.


1. Žáci se mohou stravovat ve školní jídelně po zaplacení měsíční zálohy a zaregistrováním Pardubické karty v kanceláři školní jídelny. Placení obědů probíhá pouze formou bezhotovostního platebního styku – stejnými měsíčními zálohami s vyúčtováním jednou ročně a to vždy k měsíci červnu (na účet v měsíci červenci).


2. Číslo účtu ŠJ: 20001-4132561/0100, jako variabilní symbol je nutné uvést rodné číslo Vašeho dítěte. U sourozenců je nutné zadat dva platební příkazy.

Ceny obědů od září školního roku 2015/2016:

  • děti   6 – 10 let…………..528,-Kč (cena obědu 24,- Kč)
  • děti 11 – 14 let…………..572,-Kč (cena obědu 26,- Kč)
  • děti nad 15 let…………...594,-Kč (cena obědu 27,- Kč)

Upřesnění: Pokud Vaše dítě dovrší v daném školním roce 11, případně 15 let, bude platit od měsíce září celý rok zálohu ve vyšší věkové kategorii.


3. Splatnost je nejpozději do 20. dne v každém měsíci na měsíc následující (první platba je vždy v srpnu na měsíc září, poslední platba v květnu na měsíc červen).


4. Obědy se vydávají denně od 11.45 do 14.00 hod.


5. Při výdeji oběda se musí žák prokázat Pardubickou kartou – slouží k identifikaci. Kartu lze rovněž použít k odhlášení oběda. Bez této karty nebude oběd vydán, její ztrátu, nebo poškození je nutno ihned ohlásit vedoucí ŠJ.


6. V případě onemocnění žáka, lze obědy odhlásit ráno nejpozději do 7.00 hod

  • Odhlašování je možné telefonicky na čísle 466 652 390 (záznamník), e-mailem ( obedy@zs-sporilov.eu), přes internet na www.strava.cz, www.zs-sporilov.eu v sekci „Školní jídelna“, nebo osobně u vedoucí ŠJ.
  • Obědy je nutné vždy řádně odhlašovat, protože pokud má strávník na účtu peníze, je automaticky přihlášen ke stravování a neodebraný oběd propadá.
  • Pro nemocné děti lze oběd odebrat pouze první den nemoci (Vyhláška MŠMT č. 107/2005 Sb. §4 odst. 9.) a to do jídlonosičů v době od 11.30 do 12.00 hod. (dveře u zadního vchodu do kuchyně – vchod vraty kolem budovy).
  • Ukončení stravování ihned nahlaste vedoucí ŠJ.