Upravit stránku

Hana Brandejsová

Vedoucí

Bc. Alena Kotková

Vychovatelka

Mgr. Barbora Kořínková

Vychovatelka

Filip Majko

Vychovatel

Bc. Radovan Strnad

Vychovatel

Základní informace školní družiny

ŠD je určena žákům prvního stupně základní školy, je rozdělena do oddělení. V každém oddělení pracuje jeden vychovatel a kapacita oddělení je 30 dětí. Aktivity školní družiny zaměřujeme na odpočinkové, zájmové a rekreační. Zařazujeme činnosti, při nichž děti relaxují, regenerují své síly, rozvíjejí zručnost, dovednost, fyzickou zdatnost a prohlubují své znalosti. Úzce spolupracujeme se školou a třídními učiteli.

Zabezpečujeme dětem náplň volného času v době před vyučováním a po vyučování, před odchodem domů nebo do jiných zájmových aktivit. Časové rozvržení a uspořádání činností ve školní družině se řídí požadavky psychohygieny.

Školní družina je součástí základní školy a nachází se v přízemí budovy. Nově vybudovaná hlavní družina se nachází nad jídelnou, vchod a zvonek z levého boku školy. Školní družina má 6 oddělení včetně volnočasového školního klubu, který je určen pro děti ze třetích tříd.

Režim dne

Vyzvedávání dětí z družiny je možné DO 13,30 hodin, poté až OD 15,00 hodin. V době od 13,30 do 15,00 hodin probíhá na odděleních družiny program a často se vyskytujeme mimo školu.
Prosím respektujte tuto dobu a nevyzvedávejte si v této době děti ze družiny, ani jim na tuto dobu nepište omluvenky, pokud odchází ze družiny samy, děkujeme.

6,30 - 8,00 hodin je v provozu ranní ŠD, která se odehrává v nové družině nad jídelnou. Po skončení vyučování dětí od 11,30 navazuje klasický čas družiny do 15,00 hodin. Děti zůstávají ve svých odděleních do 15,30, poté se společně přesouvají do nové družiny nad jídelnou, kde jsou na odpolední družině do 16,30 hodin.

Kontakty

  • telefon základní školy: 466 652 391
  • telefon školní družiny: 775 601 101

Telefon školní družiny je v provozu od 6,30 do 8,00 hodin a od 11,40 do 16,30 hodin. Pokud Vám telefon nezvedneme hned (jsme například na obědě), ozveme se jakmile to bude možné. Děkujeme za pochopení!

e-mail školní družiny: skolnidruzina@zs-sporilov.eu

Platby

Školní družina a volnočasový klubAkce mimo pravidelnou činnost ŠD

  • drakiáda - podzim
  • vánoční besídka – prosinec
  • slet čarodějnic – duben
  • dětský den – karneval – červen
  • Ekocentrum paleta (přírodověda, ekologie)
  • výrobky s Jitkou Folbrechtovou
  • výlety za poznáním – průběžně během celého školního roku

O dalších akcích mimo pravidelnou činnost ŠD Vás budeme informovat v notýsku dětí a na webu školy.

Vážení rodiče, nabízíme umístění Vašeho dítěte ve školní družině během školních prázdnin a ředitelského volna. Školní družina je v provozu od 6,30 do 15,00 hodin. Školní jídelna nevaří.

Pokud budete mít o tuto službu zájem, napište lísteček se jménem dítěte, třídou, dobou příchodu a odchodu do družiny, kdo dítě vyzvedne a hlavně podpisem rodičů. Tento lísteček prosím odevzdejte vychovatelkám ve školní družině nejpozději 14 dní před prázdninami.

Děkujeme.